Det kan hända att du som företagare kör fast och behöver hitta nya vägar. Rådgivning är då en snabb och kort process för att komma vidare. Rådgivningarna handlar om att hitta svar på specifika frågor.

Min specialitet är affärsutveckling där fokus ligger på att upptäcka nya marknader och nya arbetssätt. Det kan handla om att hitta din egen specifika nisch, utnyttja nya marknadsföringskanaler eller förändra den ekonomiska strukturen i företaget.


Vägen till dina mål går genom insikt och kunskap.