Marknadsföring är ett genomgående ämne i flertalet av mina utbildningar. Men även utvecklingmöjligheten hos mina kursdeltagare, antingen utveckling för dem som individer eller som företag, får ofta stå i fokus under mina utbildningar. Jag jobbar med både allmänna/öppna kurser och företagsinterna utbildningar.


Vägen till dina mål går genom insikt och kunskap.